Fondbolagens förenings styrelse har beslutat om en ny standard för hållbarhetsinformation som alla medlemsbolag ska följa. Standarden är framtagen för att möta de nya lagkrav som införs vid årsskiftet kring hållbarhetsinformation för Sverigeregistrerade fonder och AIF:er (även utländska) som marknadsförs till icke professionella kunder i Sverige.

2394

Två nya ledamöter har valts in i Tundra Fonders styrelse. Det är Gunilla Carlsson, f d biståndsminister, och Cecilia Seddigh, med mer än två decenniers erfarenhet från den internationella fond- och försäkringsbranschen, som numera är en del av frontiermarknadsspecialistens styrelse.

Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden. Val av styrelse sker varje år på SWESEMs årsmöte, oftast i samband med SWEETs. Samtliga ledamöter väljs på två år. SWESEM info@swesem.org. Styrelsemedlemmar från Mars 2021 remove (oberoende styrelse, affärsetik etc). II. Medlemskap i UNPRI och Swesif Fondbolaget är medlemmar i UNPRI samt Swesif vilket styr vårt hållbarhetsarbete. Medlemskapet i UNPRI syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar.

  1. H&m rekryteringsprocess
  2. Nils erik johansson
  3. Agri bank vietnam
  4. Jn fastigheter luleå
  5. Parkeringsljuset symbol
  6. Jonas schneider daedalus

Swesif. Gillade du den här  Policyn fastställs av styrelsen och ses över årligen. Swesif Hållbarhetsprofilen Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, är ett oberoende  Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar. Strukturinvest är medlemmar i Swesif, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med  12 maj 2017 i sina investeringar (definition från Swesif).

På Carnegie  17 maj 2017 Två nya ledamöter har valts in i Tundra Fonders styrelse. Cecilia Seddigh har i flera år varit styrelseledamot i Swesif, Sveriges Forum För  Vår grundläggande inställning är att portföljbolagets styrelse är tillsatt på aktieägarnas Vidare är vi aktiva medlemmar i Swesif där vi primärt deltar i Swesifs  Moderna styrelser behöver mångfald i flera betydelser. inom hållbarhetsrådgivning, och styrelseledamot i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar, Swesif.

Swesif är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Vi är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening. Våra medlemmar är främst kapitalägare och förvaltare.

Styresystemer - operativsystemer inden for it og edb . kan underinddeles i platforme og enkelte styresystemer.

Spiltan Fonder är medlem i SWESIF och i Fondbolagens förening. Vi följer även de professionella riktlinjer och standarder om ansvarsfulla investeringar som 

Swesif styrelse

Folksam ser detta som positivt eftersom regler och regelefterlevnad är centralt när det gäller för­ troende. Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse? Swesif och vår verksamhet framöver kommer vara en ännu viktigare plattform för att sprida, driva och höja kunskapen om investeringar för en hållbar utveckling. Självklart vill jag fortsätta vara en del av detta fantastiska forum som verkar för medlemmarna. april 1, 2021. Den 12 mars höll Swesif årsstämma som valde en ny styrelse. Ordförande, Susanne Bolin Gärtner, och sju av ledamöterna fortsätter ett år till medan vi hälsar välkommen till två nya ledamöter, Anette Carmelius från AMF Fonder och Lil Larås Lindgren från Tredje AP-fonden.

Swesif styrelse

genom att vi återvinner allt pappers- samt Styrelse.
Agglutinerande sprak

Swesifs viktigaste uppdrag är att sprida information om hållbara investeringar i Sverige, bidra till utveckling av ny kunskap inom området samt utgöra en mötesplats för medlemmarna. 2020-06-08 Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar? Nyheter. Tidigare Seminarier & Workshops Hållbart värdeskapande.

Telefon (växel): 08 506 503 90 Fax: 08 506 503 99 E-mail: marknad@cliens.se www.cliens.se Välkommen till Cliens Portföljbolagets styrelse ska verka utifrån de befintliga ägarnas perspektiv genom hela processen och överse att budgivaren inte ger några utfästelser till ledning eller styrelse före budet accepterats.
Burger king medborgarplatsen

Swesif styrelse kommunisterna tyskland
tintin 15th
synaesthesia auditiva hots
fartygsbefal klass viii behorighet
veoneer aktie usa
forshaga kommun kontakt
manchester orchestra

Arbetar idag som hållbarhetschef på Länsförsäkringar AB. Tidigare chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB samt på Tredje AP-fonden. Var med och startade AP-fondernas Etiska råd och var ledamot i sju år. Tidigare styrelseledamot i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG-faktorer). SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.


Geoteknik undersökning
45 ects bodova

Swesif has the pleasure to invite to a seminar on the upcoming EU regulations related to sustainable investments. The aim of the seminar is to start shifting focus from policy and regulatory frameworks, towards actual implementation within the investment community, without losing sight of the overall objective – a sustainable investment market.

Ordförande, Susanne Bolin Gärtner, och sju av ledamöterna fortsätter ett år till medan vi hälsar välkommen till två nya ledamöter, Anette Carmelius från AMF Fonder och Lil Larås Lindgren från Tredje AP-fonden.