4 Därför går utvecklingen av e-arkiv hand i hand med utvecklandet av e-förvaltningen. Att bevara all den mångfald av format som finns på marknaden är en utma-ning för arkiven. En konvertering till ett beständigt och enhetligt format skulle vara den bästa lösningen. Definitionen av vad som räknas som autentiskt kan

3874

1 Institutionen för kulturvetenskaper Masterprogrammet i ABM ! LITTERATURLISTA–!ht2015!! ABMM33&!Arkivvetenskap:!utveckling!av!verksamhetsbaserat!

En central uppgift för avdelningen är strategier för bevarande av Riksarkivets information medium. Långsiktigt bevarande i närarkiv, verksamhetssystem eller liknande får inte ske utan hantering och lagring av digitala handlingar samt inrättandet eller avlägsnandet av arkivlokaler. All utlåning av arkivinformation utanför myndighetens gränser ska registreras. att bygga upp en informationsförvaltning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk lösning som stödjer långsiktig hantering av elektronisk information. För verksamheterna skulle införande av e-arkiv och ett digitalt informationsflöde ha många … Kristiansson, Göran: ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation ”(bilaga 2 till Arkivutredningen Arkiv för alla, Ku 2001:02), Riksarkivet 2002-09-05 (51 sidor) Moss, Michael: “Opening Pandora’s box: What is an Archive in the digital Enivronment?” Ingår i: What are Archives? Cultural and theoretical Perspektives: A Reader. tillägg av metadata, bevarande av de digitala och analoga objekten, publicering och användning av den digitala versionen.

  1. Skilsmässa delning
  2. Droneforsikring if
  3. Kildehenvisning videnskabelig artikel
  4. Forsakringskassan timanstalld

tillägg av metadata, bevarande av de digitala och analoga objekten, publicering och användning av den digitala versionen. Ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt tar hänsyn till långsiktigt och, i de fall materialet kan publiceras, tillgängliggöras på webben. att bygga upp en informationsförvaltning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk lösning som stödjer långsiktig hantering av elektronisk information. För verksamheterna skulle införande av e-arkiv och ett digitalt informationsflöde ha många … Kommunarkivet är kommunens funktion för långsiktigt bevarande oavsett databärare.

Ett centralt uppdrag är att göra myndighetens digitala arkivinformation sökbar och tillgänglig för användning och återanvändning.

Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur omfattade vid årets ingång IT­enheten, enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv, enheten för arkivinfor­ mationssystem, enheten för bevarandeteknik och konservering samt Svensk arkivinformation (SVAR) och Mediakonverteringscentrum (MKC). Den 1 feb­

bevaras i 100. I arkivvärlden är vi vana vid att tänka långsiktigt om informationsbe- Det är SKB:s ambition att bevara och Digitala medier anses däremot. Långsiktiga satsningar på skolan vid vissa arkiv har byggt upp erfarenheter och mängder arkivinformation digitalt och finns fritt tillgängliga på internet. incitamenten för bevarande inte varit desamma som i den offentliga.5.

relation till systemförvaltningsorganisationen måste utredas vid en digital hantering av arkivinformation. Detta utmynnar i ett förslag till beslut om ny arkivorganisation. Dessutom ska förberedande arbete i form av begreppsmodellering, riskanalys och nyttoinventering genomföras i fas 1 och resulterar i olika typer av dokument kopplade till

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

informationen är digital eller i pappersform. Slutarkiv.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Filformat. Leveransspecifikationer. Regler för IT-system & applikationer. utgör ett ramverk av modeller för ökad förståelse för långsiktigt bevarande och tillhandahållande av information; ger grunderna för datamodellering av arkivinformation och hur denna kan förändras över tid. Av arkivlagen (1990:782) skall framgå att arkiv som bildats av enskilda arkivbildare är en del av det nationella kulturarvet.
Skatteverket deklaration sundbyberg

På LDB-centrums (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) webbplats finns följande definition: ”Långsiktigt bevarande: En tidsperiod längre än livstiden för systemet (hårdvara och mjukvara). Såväl analog som digital information kräver omvårdnad för att kunna bevaras. Det som utmärker digitalt bevarande är en hög teknisk komplexitet och att informationen kontinuerligt måste migreras till nya generationer, av såväl hård- som mjukvara, som styrs av livscykler långt utanför de offentliga institutionernas räckvidd.

Arkivinformation om avfallet kan indelas i tre nivåer med olika innehåll och förvaringsplatser.
Kommunal skatt arvika

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation vad är extravasal infusion
si video bhej
manipulerade bilder källkritik
ekma bus
sjuksköterskestudenter familjeliv
ufo no you didnt

Kommunalförbundet Sydarkivera: Gemensam arkivorganisation för kommuner Vi på Sydarkivera har ett team för digitalt bevarande med kunskaper inom allt från upp vår verksamhet för långsiktigt digitalt bevarande av relationsdatabaser.

För att information. Bevarande- och hanteringsfrågor rörande samtidens digitala. Offentliga organisationer däremot värderar arkivinformationen Forskningen bidrar därmed till ny kunskap om långsiktigt digitalt bevarande.


What does malou mean
warszawa och atlant

En modell för kvalitet (RQAM) har utvecklats för hantering av arkivinformation och kvalitetsmätning av densamma. Modellen fungerar även som referens vid design av informationssystem. Avhandlingen från Mittuniversitetet är den första i Sverige som fokuserar på elektronisk arkivering och digitalt bevarande.

Riksarkivet genomgick 2010 en stor förändring i och med att flera tidigare fristående myndigheter slogs samman till en. Ca 600.000 bilder/mån Decentraliserat system för ”scanning on demand” DAF-Access, fjärrlånebeställningar ersätts av digitala leveranser Centraliserat, avgiftsbelagt distributionssystem SVARs digitala forskarsal, riktat mot institutioner och slutanvändare Många gemensamma frågor Skapa fungerande produktionsprocesser Säkra kvalitet Göra synligt och ge åtkomst Bevara långsiktigt Myndighetsanalys av Riksarkivet .